پرداخت امن

پرداخت امن و آسان شما از طریق بانک های جمهوری اسلامس ایران (درگاه امن بانک ملت) صورت میگیرد.

شما با کلیه کارت های بانکی می توانید خرید خود را انجام دهید.